Mountain View Street Fair, 9 September 2006 - mikoosnooj